Gorbrex

Gorbrex Machinery Trade Sp. z o.o.
ul. Mstowska 10A   42-240 Rudniki   Tel. +48 34 366-81-66 / Fax +48 34 368-32-61

Nr oferty: 767

PL 2000Y

Obróbka w osiach X/Z - możliwość konfiguracji osi Y

CENA KATALOGOWA* - na zapytanie.

* Podane ceny netto w EUR przeliczane wdłg kursu dnia; nie obejmują kosztów transportu i opłat celnych

Parametry techniczne

Przelot nad łożem  mm 650
Max. średnica obróbki mm 360
Max. długość obróbki mm 535
Średnica obrabianego pręta wrzeciono   mm 66
Rozmiar zacisku wrzeciona  cal 8" 
Prędkość obrotowa wrzeciona  Obr./min. 4000  
Typ mocowania wrzeciona typ A2-6"
Moc silnika wrzeciona kW 11/15
Posuw szybki w osiach (X/Z/Y/B) m/min. 18/24/12/24
Wielkości posuwu w osiach (X/Z/Y/B) mm 235/580/100/580
Ilość narzędzi w głowicy  szt. 12/BMT65
Rozmiar uchwytu narzędzia kwadr. mm 25x25
Rozmiar uchwytu narzędzia okrągł. mm Ø 50
Waga maszyny kg 5600
Wymagana przestrzeń podłoża mm 3658x1930
Kontroler typ FANUC 21i-TD

Dokładne dane techniczne - pdf ze strony producenta

Foto

PL 2000Y

GORBREX Machinery Trade Sp.z o.o. z siedzibą w Rudnikach 42-240, ul. Mstowska 10a zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000141224, NIP: 573-24-31-713, Wysokość kapitału zakładowego: 2.000.000,00 zł.